งานสัมมนาเพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานที่ขอรับการสนับสนุนแก่ผู้ได้รับใบอนุญาต ให้แก่ผู้ได้รับใบอนุญาตและผู้ที่เกี่ยวข้อง

  • ครั้งที่ 1 : วันศุกร์ที่ 4 มีนาคม 2559 เวลา 8.30-16.00 น. ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ
  • ครั้งที่ 2 : วันเสาร์ที่ 5 มีนาคม 2559 เวลา 8.30-16.00 น. ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ
งานสัมมนาชี้แจงแนวทาง