การจัดประชุมชี้แจงเพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินมาตรการอนุรักษ์พลังงานและการตรวจสอบรับรองฯ และการขอรับการสนับสนุนให้แก่โรงงานควบคุมและอาคารควบคุมกลุ่มเป้าหมาย ให้แก่อาคารควบคุมและโรงงานควบคุมที่รับผิดชอบ

 • ครั้งที่ 1 วันพุธที่ 2 มีนาคม 2559 เวลา 13.00-16.00 น.
  ณ โรงแรมสุรสัมนาคาร จังหวัดนครราชสีมา
 • ครั้งที่ 2 วันจันทร์ที่ 7 มีนาคม 2559 เวลา 13.00-16.00 น.
  ณ โรงแรมพาร์ค วิลเลจ จังหวัดกรุงเทพฯ
 • ครั้งที่ 3 วันอังคารที่ 8 มีนาคม 2559 เวลา 13.00-16.00 น.
  ณ โรงแรมบางแสเฮอริเทจ จังหวัดชลบุรี
 • ครั้งที่ 4 วันพุธที่ 9 มีนาคม 2559 เวลา 13.00-16.00 น.
  ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ
 • ครั้งที่ 5 วันพุธที่ 9 มีนาคม 2559 เวลา 13.00-16.00 น.
  ณ โรงแรมโกลเด้น ซิตี้ จังหวัดระยอง
 • ครั้งที่ 6 วันพฤหัสที่ 10 มีนาคม 2559 เวลา 13.00-16.00 น.
  ณ โรงแรมเดอะ คัลเลอร์ ลิฟวิ่ง จังหวัดสมุทรปราการ
 • ครั้งที่ 7 วันจัทนร์ที่ 14 มีนาคม 2559 เวลา 13.00-16.00 น.
  ณ โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 • ครั้งที่ 8 วันจันทร์ที่ 14 มีนาคม 2559 เวลา 13.00-16.00 น.
  ณ โรงแรมคริสตัล โฮเต็ล จังหวัดสงขลา
 • ครั้งที่ 9 วันพุธที่ 16 มีนาคม 2559 เวลา 13.00-16.00 น.
  ณ โรงแรมแกรนด์ ฮีลล์ รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดนครสวรรค์
 • ครั้งที่ 10 วันศุกร์ที่ 18 มีนาคม 2559 เวลา 13.00-16.00 น.
  ณ โรงแรมคุ้มคำ จังหวัดเชียงใหม่
การจัดประชุมชี้แจง